Bảng hiệu chữ nổi đèn hắt sáng kết hợp viền LED

0705333363