Bảng hiệu chữ nổi đứng, ngang và hộp đèn

0705333363