Bảng hiệu chữ nổi kết hợp đèn led Mẫu 1

0705333363