Bảng hiệu chữ nổi kết hợp đèn led Mẫu 2

0705333363