Bảng hiệu chữ nổi kết hợp đèn led Mẫu 3

0705333363