Bảng hiệu chữ nổi kết hợp khung sườn sắt kiểu

0705333363