Bảng hiệu chữ nổi kết hợp mặt dựng gỗ sơn màu

0705333363