Bảng hiệu chữ nổi ốp mặt dựng Alu đen bóng 3 mặt

0705333363